Kalite, İSG ve Çevre Politikamız

THERMAL Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri San. Tic. ve Ltd. Şti. olarak Yapacağımız tüm çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi,
“Çevre Saygı” bilinci ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi,
Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterilmesi, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
Kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması,
Kurumumuzun iş gücü, birikimi ve finansal gücünün korunması ve arttırılması.

Bütün bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin arttırılmasının sağlanması, çevreye zarar verilmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanması, sıfır kaza ve sıfır tehlike hedeflenmiştir. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır.

Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.